O klube

Klub je členom viacerých domácich a zahraničných lukostreleckých zväzov a asociácií. Hlavnou činnosťou je súťažná terčová lukostreľba, doplnkovou činnosťou 3D lukostreľba. Na prvý pohľad veľmi jednoduchá lukostreľba je komplexný náročný proces, ktorý považujeme za celoživotnú cestu zdokonaľovania. Najkomplexnejšie prepracovaná teória lukostreľby je streľba z olympijského luku, čomu sme podriadili aj náš tréningový proces.

Ako začínajúci lukostrelci preferujeme tzv. holé luky (olympijský luk bez mieridiel, stabilizátorov, klapačky) a po ich úspešnom zvládnutí prechádzame postupne na plne vybavené olympijské luky.

V letných aj zimných mesiacoch zabezpečujeme intenzívny tréning niekoľkokrát týždenne. Venujeme sa krúžkovej činnosti na vybraných školách a zúčastňujeme sa na väčšine významných súťaží u nás, čiastočne aj v zahraničí. Na požiadanie predvádzame lukostreľbu na spoločenských podujatiach a firemných akciách s cieľom propagovať tento šport. Našimi blízkymi spolupracovníkmi a partnermi sú viaceré lukostrelecké kluby, organizácie,  obchodné spoločnosti a sponzori.

telocvicnaMáme 22 stálych členov v takmer všetkých vekových kategóriách. Filozofiou klubu je mať len určitý počet členov, ktorým sa skúsení strelci a tréneri môžu na tréningoch a súťažiach produktívne a  individuálne venovať. Sami si potom nájdu priestor v tréningu na vlastné zdokonaľovanie. Výsledkom je kvalitná členská základňa s kvalitnými súťažnými výsledkami. Prípadní záujemcovia o členstvo prichádzajú bez náboru na vlastnú žiadosť. Prechádzajú výberom, inštruktážou cez lukostrelecké krúžky na školách mimo klubových tréningových hodín. V prípade vážneho záujmu po schválení rady lukostreleckého klubu a po zaplatení riadneho ročného členského príspevku môže byť nový člen prijatý do klubu so všetkými právami a povinnosťami na ročnú skúšobnú dobu. Po jej uplynutí môže byť radou /ale aj nemusí byť/ prijatý za stáleho člena klubu. Do klubu sú potom zaradení noví členovia so skutočným záujmom o lukostreľbu, so správnymi technickými základmi a overení po športovej a ľudskej stránke.

Členovia klubu

VEDENIE KLUBU

braso
Mgr. Pavol Braso, predseda
plavy
František Plavý, tajomník
ciller
Tibor Ciller, hospodár

 

 

 

 

 

 

 

ČLENOVIA

ballay
Ladislav Ballay
brasova
Iveta Brasová
buzek
Branislav Bužek
kadik
Emil Kadík
karko
Samuel Karkó
klanduchova
M. Klanduchová
Diana Kokavcová
lazar
Samuel Lazar
michalekj
Jakub Michálek
michaleks
Samuel Michálek
michalkovaz
Zuzka Michálková
mintalr
Richard Mintál
remenec
Juraj Remenec
Matej Ročiak
sibila
Juraj Sibila
sibilaa
Andrej Sibila
T. Valcharčiak
vitkayova
Z. Vitkayová